Czym jest HTTPS?
Przewodnik dotyczący działania HTTPS

Blog.

HTTPS to skrót od angielskiej nazwy hypertext transfer protocol secure (zabezpieczony hipertekstowy protokół przesyłania) i jest to zaszyfrowana wersja HTTP. Wykorzystuje się go do bezpiecznej komunikacji w Internecie lub sieci. Protokół komunikacji jest szyfrowany przy pomocy Transport Layer Security (TLS – zabezpieczenie warstwy transferowej), a dawniej przez Secure Sockets Layer (SSL – warstwa bezpiecznych gniazd).

Czym jest HTTPS? Przewodnik dotyczący działania HTTPS

Na początku, specjaliści z branży SEO wykorzystywali protokół HTTP, aby zapewniać odbiorcom strony internetowe. Sieć była prosta, a migracje stron internetowych obejmowały przenosiny pomiędzy domenami lub serwerami. Nie trzeba było się martwić tak bardzo zwykłymi przekierowaniami oraz tym czy migracja strony spowodowała jakieś problemy. Następnie pojawił się HTTPS. Nowe technologie zawsze stwarzają nowe problemy, które należy rozwiązać, aby osiągać ten sam lub lepszy rezultat niż wcześniej.

HTTP i HTTPS oraz ich znaczenie dla stron WWW

HTTP lub „hypertext transfer protocol” stanowi absolutną podstawę globalnej sieci internetowej. Jest to protokół wykorzystywany do przetwarzania, renderowania oraz dostarczania stron z serwera do przeglądarki klienta. HTTP to środek, dzięki któremu wyświetlana jest znacząca większość sieci

HTTP oraz HTTPS działają na podstawie tak zwanych żądań. Takie żądania są tworzone przez przeglądarkę użytkownika, gdy próbuje on wejść w interakcję ze stroną. Jest to krytyczny element renderowania strony i bez niego nie byłoby możliwości korzystania z sieci w jej obecnym stanie.

Jak to działa? Załóżmy, że ktoś szuka frazy „jak dokonać migracji strony internetowej”. Żądanie jest wysyłane do serwera, który następnie wysyła kolejne żądanie do rezultatów zapytania. Rezultaty te są wyświetlane w SERP (strona z rezultatami wyszukiwania) po zakończeniu wyszukiwania. Czas trwania tego procesu jest liczony w milisekundach. Generalnie tak właśnie działa protokół HTTP.

Czym jest HTTP?

HTTP to główna metoda transferu stron internetowych w sieci. Strony są przechowywane na serwerach, a następnie pojawiają się na komputerach klientów, gdy użytkownik uzyskuje do nich dostęp. Wynikająca z tego sieć powiązań tworzy Internet, jaki znamy dzisiaj.

Istnieje jeden poważny problem z połączeniem HTTP – dane przesyłane przy pomocy HTTP nie są szyfrowane, więc istnieje ryzyko wykradnięcia informacji przez osoby z zewnątrz. Wszelkie informacje przesyłane przez sieć za pomocą HTTP nie są prywatne, więc wszelkiego typu dane kart kredytowych oraz inne dane wrażliwe nie powinny być wysyłane, jeśli znajdujesz się na stronie HTTP.

Czym jest HTTPS?

HTTPS jest skrótem od angielskiej nazwy „hypertext transfer protocol secure” lub „secure hypertext transfer protocol”. W tym przypadku mamy więc do czynienia z zabezpieczonym protokołem.

Jak działa HTTPS?

W przeciwieństwie do HTTP, HTTPS wykorzystuje certyfikat zabezpieczeń od zewnętrznego sprzedawcy po to, aby zabezpieczyć połączenie i sprawdzić czy strona jest prawidłowa. Ten certyfikat bezpieczeństwa jest znany jako Certyfikat SSL (lub „cert”).

SSL to skrót od angielskiej nazwy „secure sockets layer” (warstwa zabezpieczonych gniazd). Rozwiązanie to zapewnia bezpieczne, szyfrowane połączenie pomiędzy przeglądarką, a serwerem, które chroni warstwę komunikacyjną pomiędzy nimi. Ten certyfikat szyfruje połączenie zachowując poziom ochrony wyznaczony w momencie zakupu certyfikatu SSL.

Certyfikat SSL zapewnia dodatkową warstwę ochrony danych wrażliwych, które nie mogą trafić do osób z zewnątrz. Taka dodatkowa ochrona potrafi być szczególnie istotna w przypadku sklepów internetowych.

Oto kilka przykładów:

  • zabezpieczenie przekazywania danych karty kredytowej lub innych danych wrażliwych (takich jak adres i dane osobowe), 
  • prowadzenie strony generującej leady, która opiera się na prawdziwych danych innych osób. W tym przypadku konieczne jest użycie HTTPS do zabezpieczenia danych użytkowników przed atakami.

Istnieje wiele korzyści związanych z posiadaniem HTTPS, które są warte poniesienia niewielkiego kosztu. Warto pamiętać, że jeśli certyfikat jest nieobecny, wówczas osoby postronne mogą łatwo przeskanować połączenie w poszukiwaniu danych wrażliwych.

Czym jest TLS i jak się to stosuje w HTTPS?

TLS oznacza zabezpieczenie warstwy transferowej. Rozwiązanie to pomaga w szyfrowaniu HTTPS i może być wykorzystywane do zabezpieczania poczty e-mail lub innych protokołów. Wykorzystywane są tutaj techniki kryptograficzne, dzięki którym można się upewnić, że dane nie zostały sfałszowane od momentu ich wysłania, komunikacja odbywa się z odpowiednią osobą od której ona trafiła. Ponadto rozwiązanie to chroni przed podejrzeniem danych osobowych.

W ramach kodowania TLS następuje uwierzytelnianie oraz tworzenie kluczy sesji. Nowe klucze sesji są tworzone, gdy komunikują się ze sobą dwa urządzenia, na podstawie dwóch współpracujących ze sobą kluczy. Rezultatem jest głębsza, bardziej zaszyfrowana komunikacja.

Istotny krok dla HTTPS – uwierzytelnianie serwera sieciowego

Najważniejszym elementem bezpiecznego połączenia HTTPS jest upewnienie się, że serwer sieciowy jest taki, za jakiego się podaje. To dlatego certyfikat SSL jest najważniejszą częścią takiej konfiguracji. Zapewnia on, ze właściciel serwera sieciowego jest tym kogo wskazuje certyfikat. Działa to bardzo podobnie do prawa jazdy – potwierdza on bowiem tożsamość właściciela serwera. Warstwa ochronna przed różnymi typami ataków istnieje pojawia się przy wdrażaniu HTTPS. Jest to bardzo istotne dla strony internetowej.

HTTP a HTTPS – HTTPS buduje zaufanie wśród Twoich użytkowników

Jedną z bardziej ukrytych korzyści posiadania HTTPS jest to, że rozwiązanie takie buduje zaufanie wśród użytkowników. W przypadku prowadzenia sklepu internetowego przyjmującego płatności kartami, fakt wyświetlania kłódki w przeglądarce zapewnia użytkownika, że dana strona obsługuje płatności kartami bez wycieku danych.

To sprawia, że użytkownicy zaufają takiej stronie o wiele bardziej niż w przypadku strony bez zabezpieczenia. Ponadto nowoczesne przeglądarki informują użytkowników, jeśli strona nie jest „bezpieczna”.

Dzięki HTTPS, dane karty kredytowej, hasła, prywatne dane użytkowników oraz dane osobowe są szyfrowane na branżowym poziomie warstwy bezpieczeństwa. Dzięki takiemu zabezpieczeniu strona będzie nadal konkurencyjna względem innych stron w danej niszy.

Poza ochroną danych użytkownika przed ujawnieniem, https:// pomaga w ochronie reputacji. W przypadku regularnych przypadków naruszenia bezpieczeństwa na stronie i ujawniania danych użytkowników, ludzie nie będą chcieli korzystać z takiej strony. To wpływa negatywnie na reputację on-line i jest niekorzystne w perspektywie długofalowej.

Wartości związane z HTTP

Obecnie takich wartości jest niewiele, ale jednak istnieją pewne korzyści dla tych, którzy nie przeszli całkowicie na https://. Przykładowo, jeśli nie obsługujesz użytkowników, którzy regularnie przesyłają dane wrażliwe w handlu internetowym lub z innych powodów, prawdopodobnie zwiększone bezpieczeństwo nie będzie konieczne.

W idealnym świecie https:// powinno znacząco wpływać na pozycję strony w rezultatach wyszukiwania. Okazuje się jednak, że nadal można osiągać wysokie pozycje również w przypadku http://. HTTPS jest bowiem dość słabym czynnikiem rankingowym.

Problemy z migracją związane z SEO: przejście z HTTP do HTTPS

Istnieje wiele korzyści związanych z przeniesieniem z HTTP do HTTPS, szczególnie jeśli chodzi o SEO. Jeśli jednak nie znasz dobrze procesu, możesz wyrządzić więcej szkód niż zapewnić korzyści. Przede wszystkim należy poinformować Google o zmianie. Trzeba wybrać certyfikat, który jest najlepiej dopasowany do danej sytuacji, skonfigurować Google Search Console oraz Google Analytics, zaktualizować linki wewnętrzne oraz wszelkie powiązane adresy URL.

Informowanie Google o przejściu oraz błędy, jakich należy unikać

Ten etap obejmuje utworzenie kolejnego profilu Google Search Console. Nie należy dezaktywować niezabezpieczonego profilu GSC. Zamiast tego wszystkie profile powinny być aktywne. Należy ustanowić nowy profil dla wersji HTTPS strony oraz upewnić się, że kontynuuje on zbieranie danych.

Ponadto w Google Analytics należy upewnić się, że profil został ustawiony jako zabezpieczony. W przeciwnym wypadku nie będziesz śledzić prawidłowych danych. Nie należy zapominać o aktualizacji parametrów zbierania danych w Google Tag Manager, w stosownych przypadkach. Dodatkowo, jeśli korzystasz z Bing Webmaster Tools, aktualizacja z http:// do https:// w czasie migracji, będzie również konieczna.

Podczas przechodzenia z http:// do https:// może pojawić się wiele błędów spowodowanych przez brak ogólnego wglądu w początkowy proces przejścia oraz brak aktualizacji krytycznych profili śledzących dane. Takie błędy mogą doprowadzić do niedostatecznego lub nadmiernego zgłaszania danych, a to wpływa niekorzystnie na decyzje z zakresu strategii SEO.

Wybór właściwego certyfikatu bezpieczeństwa: certyfikaty SSL oraz Wildcard

Certyfikaty SSL są wykorzystywane do wielu różnych celów, takich jak pojedyncze domeny, wiele domen, itp. Ponadto nie wolno zapominać o certyfikatach Wildcard. W przypadku mniejszych stron, kompletny certyfikat Wildcard nie jest konieczny. Jednak można dzięki temu znacznie ułatwić sobie życie pracując nad kontrolą składni URL na swoich stronach.

Certyfikat SSL dla pojedynczej domeny jest wystawiany dla jednej domeny pobocznej lub dla ogólnej domeny. Z kolei certyfikat SSL dla wielu domen pozwala na zabezpieczenie głównej domeny oraz do 99 SAN lub alternatywnych nazw podmiotów.

Wildcard pozwala na zabezpieczenie początkowego adresu URL strony internetowej oraz wszystkich domen pobocznych powiązanych z nią, w sposób nieograniczony. Oznacza to, że w przypadku ustanowienia domena.domenaglowna.com i stworzeniu certyfikatu Wildcard, jest ona automatycznie zabezpieczona. Nie trzeba więc podejmować dalszych działań, aby upewnić się, że mieści się ona w zabezpieczeniach strony.

Widać wyraźnie, że certyfikat Wildcard jest doskonały. Jednak taki porządny certyfikat z wieloma różnymi funkcjami, kosztuje on sporo, więc trzeba będzie uwzględnić dodatkowe wydatki biznesowe i porównać je z uzyskiwanymi funkcjami.

Upewnij się, że wszystkie adresy URL na całej stronie są prawidłowo zaktualizowane

Istnieją osoby, które polecają korzystanie wyłącznie z powiązanych adresów URL dla danych zasobów. Zakładając, że jesteś adeptem zarządzania bieżącymi potrzebami Twojej strony internetowej, ten etap nie będzie Ci potrzebny. Musisz jednak upewnić się, że cała treść znajdująca się na stronie jest uzupełniona o właściwy protokół. Nie zapominaj również o sitemapie XML.

W wielu przypadkach ten etap jest zaniedbany, a to wpływa niekorzystnie na upewnienie się czy treść jest bezpieczna. Nie ma znaczenia to czy korzystasz z powiązanych czy też pełnych adresów URL, jeśli są one odpowiednio aktualizowane na stronie. Można przejść do powiązanych URL, ale jeśli strona bazuje na pełnych URL, wówczas należy skorzystać z opcji „znajdź i zastąp” w bazie danych, jeśli pozwala na to strona internetowa. Pozwoli to na wyeliminowanie wszystkich istniejących przypadków mieszanej treści.

Nie uniemożliwiaj Google crawlingu Twojej nowej strony HTTPS

Należy upewnić się, korzystając z pliku robots.txt, że wszystkie elementy są możliwe do analizy. Jeśli nie ma konkretnego przypadku, takiego jak folder, który rzeczywiście nie powinien być indeksowany, wówczas sensowne jest umożliwienie Google analizowania wszystkiego na stronie, wliczając w to pliki CSS oraz JS. Jeśli strona nie pozwala na renderowanie plików CSS i JS, można napotkać problemy.

Przykładowo, jeśli nie pozwolisz na rendering krytycznego elementu CSS lub JS na stronie, możesz uniemożliwić Google zrozumienie całego kontekstu strony, co jest istotne w osiągnięciu wysokiej pozycji w rezultatach wyszukiwania. Również w około 99% przypadków, nie ma powodu aby wykluczać pliki CSS lub JSS w ten sposób.

Sprawdź wszystko dokładnie przed migracją

Regularne, bieżące kontrolowanie strony internetowej jest istotne dla osiągnięcia skutecznej migracji strony internetowej do https://. Należy sprawdzić Google Search Console, Google Analytics oraz dokładnie sprawdzić wszelkie inne używane programy do raportowania. W przypadku braku aktualizacji z http:// do https://, należy zrobić to najszybciej jak to tylko możliwe. W ten sposób nie wpadniesz w dalsze problemy, które mogą negatywnie wpłynąć na Twoje działania SEO.

HTTP:// a HTTPS:// – która opcja jest rzeczywiście lepsza?

Jeśli nie jesteś dobrze zorientowany w SEO, odkrycie istotnych kwestii związanych z wyborem bezpiecznego lub niebezpiecznego protokołu może być bardzo trudnym zadaniem.

Prowadzisz sklep internetowy, który przechowuje wrażliwe dane kart kredytowych oraz dane osobowe? W takim przypadku zabezpieczenie Twojej strony internetowej przy pomocy HTTPS jest najlepszą opcją. Pozwala to na wykazanie dobrej woli oraz na zdobycie zaufania klientom on-line oraz pozwoli upewnić się, że nie popełnisz błędu związanego z posiadaniem strony otwartej na ataki sieciowe. Twoja reputacja on-line będzie wpływać korzystnie na pozycjonowanie.

Istnieją też strony, które nie są sklepami internetowymi, ale zbierają one dane wysyłane przez ludzi (np. strony generujące leady). W takim przypadku należy użyć HTTPS. Ludzie liczą na bezpieczeństwo chroniącej ich sieci oraz na ochronę ich danych osobowych. Taki wybór przekłada się na większe zaufanie oraz znaczenie Twojej firmy.

Czy warto skorzystać z darmowej opcji, jaką jest „Let’s Encrypt”? To zależy od wielu rzeczy. W przypadku początkującej firmy, która nie ma dużego budżetu, taki wybór jest dobrą opcją. Jeśli jednak firma zarabia setki tysięcy złotych, wykorzystanie droższej opcji, takiej jak GeoTrust lub Comodo będzie lepsze. Oba rozwiązania robią to samo, gdy wdrażanie przebiega prawidłowo, ale w marketingu percepcja jest bardzo istotna.

To od Ciebie zależy czy chcesz zostać przy http:// czy też może przeniesiesz się do https://. Jeśli chodzi o tworzenie bezpieczniejszej sieci, przeskok do https:// jest doskonała opcją, więc warto ją wykorzystać.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *