Skip to content Skip to footer

Czym jest plik .htacces i jak go wykorzystać w SEO?

Strona internetowa może przestać działać po dokonaniu pewnych edycji w pliku .htaccess, ale nie jest to powód do paniki. Dzieje się tak, gdy specjaliści SEO wprowadzają poprawki techniczne. 

Pliki .htaccess są dobrodziejstwem i zmorą SEO-wców. Pomagają one w dostosowywaniu funkcji serwisu począwszy od zabezpieczania plików hasłem, poprzez przekierowania 301, aż po ustawienie specjalnej strony błędu. Pliki .htaccess są przydatne, gdy strona działa w Apache Web Server (serwer sieciowy Apache).

Czym jest .htaccess? 

Pod pojęciem .htaccess kryje się plik konfiguracyjny, który może być odczytywany i wykonywany przez oprogramowanie Apache Web Server w celu aktywacji/dezaktywacji dodatkowych funkcjonalności i cech.

Plik .htaccess istnieje w środowisku opartym na Unix i renderuje się na poziomie katalogu. Nadpisuje on ogólne ustawienia serwera pozwalając na niestandardową konfigurację serwisu.

Co oznacza nazwa .htaccess? 

Nazwa .htaccess to skrót od „hypertext access” (dostęp przez hipertekst). Nazwa została stworzona, gdy plik stał się popularny wśród deweloperów, którzy stosowali go, aby zmodyfikować funkcje dostępu użytkowników.

Plik .htaccess wykorzystuje wytyczne http.config serwera Apache, aby umożliwić lub ograniczyć dostęp do katalogów dla osób korzystających z nazw użytkowników i haseł. W przypadku SEO .htaccess odgrywa o wiele ważniejszą rolę.

Do czego wykorzystuje się .htaccess? 

Jeśli posiadasz serwis stale posiadający różne wymagania, wówczas .htaccess będzie wielkim darem. W SEO plik .htaccess jest przydatny, ponieważ można wykorzystać go, aby przekazać serwerowi wytyczne dotyczące przekierowań 301, umożliwić buforowanie, zaktualizować nagłówki HTTP, kontrolować crawling, tworzyć nagłówki URL pod SEO, itp.

Gdzie można znaleźć plik .htaccess? 

Plik .htaccess oznacza konfigurację na poziomie katalogu, więc można znaleźć go w prawie wszystkich folderach w katalogu sieciowym. Jeśli posiadasz jeden katalog sieciowy z wieloma katalogami pobocznymi (stronami), plik .htaccess można znaleźć w katalogu głównym, jak również w każdym podkatalogu.

Uwaga: .htaccess jest plikiem, przy którym nie powinny działać osoby początkujące. Zalecane jest więc przetestowanie go na stronie demo. Musisz również dysponować wiedzą na temat korzystania z Filezilla, Total Commander lubi innych w celu uzyskania dostępu do folderu głównego, jeśli zostaniesz zablokowany jako Admin w WordPressie. 

Edycja .htaccess we wtyczce Yoast

Jeśli prowadzisz stronę opartą o WordPress, istnieje sporo wtyczek, które wspierają edycję pliku .htaccess. Większość użytkowników WordPressa korzysta z Yoasta, jako z domyślnej wtyczki SEO. Oto etapy edycji pliku .htaccess w panelu Yoast w WordPressie:

 • etap 1 – zaloguj się do swojego panelu administracyjnego WordPress,
 • etap 2 – otwórz ustawienia Yoast,
 • etap 3 – otwórz Narzędzia, 
 • etap 4 – będąc w dziale narzędzi, wybierz „Edytor plików”,
 • etap 5 – edytuj plik .htaccess i zapisz zmiany.

W większości stron opartych o WordPressa, plik .htaccess posiada następującą domyślną konfigurację: 

# BEGIN WordPress
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
# END WordPress

Co zrobić, jeśli strona nie posiada pliku .htaccess?

Ze względu na to, że .htaccess to automatycznie generowany plik konfiguracyjny, w 99% przypadków będzie on dostępny. Zwykle jest to jednak plik ukryty w katalogach i webmasterzy myślą, że go brakuje. Wystarczy tylko użyć opcji „pokaż ukryte pliki”, aby go znaleźć.

Jeśli nadal nie uda Ci się znaleźć pliku .htaccess, możesz stworzyć go samodzielnie i wgrać na swój serwer sieciowy.

Etapy tworzenia własnego pliku .htaccess

 • etap 1 – otwórz notatnik,
 • etap 2 – wpisz konfigurację (testowo warto użyć konfiguracji domyślnej przedstawionej wyżej),
 • etap 3 – zapisz plik w ASCII pod nazwą .htaccess,
 • etap 4 – upewnij się, że plik nie został zapisany w formacie .txt,
 • etap 5 – skorzystaj z Filezilla, aby wgrać plik .htaccess do Twojego katalogu sieciowego.

Uwaga: jeśli jesteś użytkownikiem WordPressa i posiadasz puste pole na plik .htaccess, po prostu dodaj konfigurację i zapisz zmiany.

Co zrobić w przypadku zablokowania w panelu po aktualizacji pliku .htaccess? 

Istnieje możliwość zablokowania i wyrzucenia z panelu po aktualizacji pliku .htaccess file przy pomocy Yoast lub managera plików WP. Nie należy panikować, ponieważ problem ten można łatwo naprawić.

Jeśli jesteś specjalistą SEO, uzyskaj dostęp FTP do Twojej strony u dewelopera, który zarządza serwerem. Jeśli potrzebujesz pomocy specjalisty, deweloper będzie najlepszym wyborem.

 • etap 1 – zaloguj się do swojego katalogu sieciowego korzystając z FileZilla, 
 • etap 2 – pobierz plik .htaccess z katalogu,
 • etap 3 – zaktualizuj plik .htaccess korzystając z domyślnej konfiguracji i zapisz go,
 • etap 4 – zamień stary plik .htaccess znajdujący się w katalogu na nowy.

Uwaga: Jeśli Twoim priorytetem jest jak najszybsze przywrócenie działania strony, skorzystaj z domyślnego kodu. Jeśli wprowadziłeś wiele zmian w pliku .htaccess, postaraj się znaleźć kod, który jest wadliwy. Usuń go przed ponownym wgraniem pliku na serwer.

Dlaczego po aktualizacji pliku .htaccess widoczny jest błąd? 

Jeśli jesteś specjalistą SEO chcącym uzyskać szeroką wiedzę na temat .htaccess, istnieje prawdopodobieństwo popełnienia kilku błędów na początku. Nie jest to problemem, jeśli zrozumiesz dlaczego serwer sieciowy powiadomił o błędzie.

Istnieje kilka powszechnych problemów, z jakimi stykają się specjaliści SEO, jeśli chodzi o aktualizację pliku .htaccess. Oto lista najczęstszych problemów z .htaccess:

 • dezaktywowane nadpisywanie: aby Twój plik .htaccess funkcjonował prawidłowo, musisz w pierwszej kolejności aktywować opcję „AllowOverride” (zezwól na nadpisywanie). Jeśli opcja ta jest wyłączona, wszystkie konfiguracje ustanowione w pliku .htaccess będą nieaktywne. Aby upewnić się, że opcja nadpisywania jest aktywowana, wykonaj poniższe czynności:
 • etap 1 – otwórz plik konfiguracyjny Apache (http.conf),
 • etap 2 – ustaw wytyczne zezwolenia na nadpisywanie jako: „AllowOverride All” (zezwalaj na nadpisywanie wszystkiego),
 • etap 3 – zapisz plik konfiguracyjny Apache i zrestartuj serwe Apache.
 • nieprawidłowa nazwa pliku: jest to drugi najczęstszy błąd popełniany przez specjalistów SEO. Plik .htaccess jest plikiem konfiguracyjnym na bazie Unix zapisanym w ASCII, więc pomyłka w jego nazwie prowadzi do błędu. Jeśli plik nie zaczyna się od znaku „.” lub został przesłany w formacie innym niż .txt, serwer Apache zignoruje taki plik i ustawioną przez Ciebie konfigurację, 
 • hierarchia ustawień .htaccess: pliki .htaccess są wykonywane w oparciu o ich hierarchię. Kilka zasad umieszczonych na początku pliku .htaccess może anulować zasady pojawiające się na dalszych etapach konfiguracji. Jeśli początkowe zasady są kluczowe, spróbuj przenieść konkretną konfigurację wyżej,
 • wiele plików .htaccess files: pliki .htaccess mogą być wykorzystywane w katalogach, więc istnieje szansa, że Twoja strona korzysta z wielu takich plików. W takich przypadkach plik może zaprzeczać konfiguracji ustawionej w innym pliku, a to prowadzi do błędów. Problem można rozwiązać poprzez dezaktywację pojedynczych plików .htaccess files,
 • błąd składni: plik .htaccess funkcjonuje bazując całkowicie na składni wykorzystywanej do konfigurowania Twojej strony. Błąd składni w pliku może sprawić, że strona będzie off-line. Istotne jest więc zrozumienie składni przed aktualizacją plików .htaccess.

Jakie są popularne wiadomości informujące o błędach, które mogą się pojawić po zaktualizowaniu pliku .htaccess file? 

Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza Twoją stronę, dokonuje on/ona interakcji z serwerem sieciowym w sposób bezpośredni lub pośredni. Strony, które załadują się po kliknięciu w ilustracje i inne widziane zasoby są pobierane przez serwer sieciowy. Jako wembaster możesz to ograniczyć.

Niektóre serwisy wykorzystują plik .htaccess, aby ustawić uwierzytelnianie przed uzyskaniem dostępu na strony. Jeśli chodzi o specjalistów SEO, wykorzystują oni ten plik, aby upewnić się, że użytkownicy i roboty wyszukiwarek mają zapewniony łatwy dostęp do stron, które są najistotniejsze. Jeśli strona nie dostarczy wymaganych informacji, serwer sieciowy wygeneruje błąd na bazie konfiguracji ustawionej w pliku .htaccess.

Oto lista kodów błędów wyświetlanych przez serwery sieciowe, gdy nie są one w stanie pobrać wymaganych danych.

Błędy żądań klientów

 • 400 — złe żądanie: nieprawidłowa struktura adresu URL. Serwer nie jest w stanie zrozumieć żądania użytkownika, 
 • 401 — wymagana autoryzacja: wiadomość ta jest wyświetlana, gdy dostęp do strony został ograniczony przez webmasterów, 
 • 402 — wymagana płatność (jeszcze nieużywany): jeśli nie uda się rozpocząć płatności, pojawi się następujący kod,
 • 403 — zabronione – powodem, dla którego pojawia się błąd 403 jest próba uzyskania dostępu do zasobu o ograniczonym pozwoleniu. Strona wyświetla błędy 403, gdy użytkownicy próbują dostać się na stronę wymagającą uwierzytelniania, 
 • 404 — nie znaleziono: 404 to wyraźna informacja dla użytkownika o tym, że wymagany adres URL jest niedostępny na stronie. Błąd ten może być spowodowany złym wpisaniem adresu URL lub usunięciem strony z serwisu,
 • 405 — niedozwolona metoda: ten kod statusu odpowiedzi HTTP wskazuje, że serwer odrzucił metodę żądania pomimo zrozumienia jego celu, 
 • 406 — nie do przyjęcia (kodowanie): zwykle problem ten występuje, gdy serwer nie może odpowiedzieć na żądanie akceptacji,
 • 407 — wymagane uwierzytelnianie proxy: błąd ten wskazuje, że żądanie nie może zostać wykonane ze względu na brak uwierzytelniania serwera proxy pomiędzy przeglądarką, a serwerem,
 • 408 — przekroczenie czasu żądania: jest to jeden z popularnych błędów HTTP napotykanych przez webmasterów, gdy serwer nie otrzyma kompletnego żądania po stronie klienta w przyznanym okresie przekroczenia czasu,
 • 409 — sprzeczne żądanie: ten błąd pojawia się, gdy stan zasobu docelowego jest sprzeczny z aktualnym stanem. Aby rozwiązać ten problem, określ konflikt i wyślij żądanie ponownie, 
 • 410 — brak: taki kod błędu informuje o tym, że dostęp do żądanego zasobu został całkowicie usunięty z serwera i taki pozostanie,
 • 411 — wymagana długość treści: błąd oznacza brak możliwości akceptacji żądania przez serwer, ze względu na problem ze zdefiniowaniem nagłówka długości treści,
 • 412 — nieprawidłowy warunek wstępny: jest to błąd spowodowany przez problem z bezpieczeństwem jednej lub wielu konfiguracji zabezpieczeń wdrożonych na Twój serwer,
 • 413 — żądany podmiot jest zbyt długi: gdy żądany zasób jest za duży do załadowania przez serwer, użytkownikowi może pojawić się błąd 413, 
 • 414 — adres URL żądania jest zbyt długi: chodzi o strukturę adresu URL, przekraczającą 2048 znaków. Serwer nie jest w stanie tego rozszyfrować i to prowadzi do błędu 414, 
 • 415 — nieobsługiwany rodzaj mediów:  ten błąd pojawia się, gdy serwer odmawia załadowania zasobu, który posiada nieobsługiwany format mediów.

Błędy serwera

 • 500 — Internal Server Error (wewnętrzny błąd serwera),
 • 501 — Not Implemented (nie wdrożono),
 • 502 — Bad Gateway („zła brama”),
 • 503 — Service Unavailable (usługa niedostępna),
 • 504 — Gateway Timeout („przekroczenie czasu bramy”),
 • 505 — HTTP Version Not Supported (nieobsługiwana wersja HTTP).

Do czego wykorzystywany jest plik .htaccess? 

Przekierowania

Zmieniłeś nazwę domeny swojej strony internetowej? Jako specjalista SEO, z pewnością nie chcesz, aby użytkownicy widzieli stronę z błędem 404, a Ty nie chcesz, aby strona utraciła swoją ważność i wypracowany autorytet.

Plik .htaccess jest rozwiązaniem obu tych problemów. Dodanie przekierowania do pliku .htaccess pomoże przekierować ruch oraz autorytet strony na nową domenę.

Ciekawy jest fakt, że możesz zrobić to samo, jeśli chodzi o linki URL Twojego serwisu. Tworząc przekierowanie 301, przenosisz użytkowników oraz roboty wyszukiwarek chcących uzyskać dostęp do starego adresu URL, na nową stronę w chodzącą w skład Twojego serwisu.

Przykład przekierowania przy pomocy .htaccess na poziomie domeny:

# To pozwala na przekierowanie całej strony na inną domenę 

Redirect 301 / http://przyklad.com/

Przykład przekierowania adresu URL przy pomocy .htaccess: 

RedirectMatch 301 ^/old-url.html$ /new-url.html

SEO-friendly URLs (adresy URL praktyczne pod kątem SEO)

Struktura Twoich adresów URL jest nieuporządkowana? Użytkownicy i roboty wyszukiwarek nie są w stanie zrozumieć tego co znajduje się w serwisie? Przytrafia się to wielu webmasterom.

Niezwrócenie uwagi na strukturę adresów URL na początku, stanowi duży problem po uzyskaniu autorytetu przez stronę. Korzystając z pliku .htaccess możesz ustanowić prawidłową strukturę adresów URL w Twoim serwisie.

Dodatkowo, każde rozszerzenie idące w parze z adresem URL (np. .html lub .php) może zostać łatwo usunięte poprzez dodanie wytycznych w pliku .htaccess.

Przykład 1: wykorzystanie .htaccess do usunięcia rozszerzeń w adresach URL

Usunięcie rozszerzenia .php

RewriteEngine on
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}.php -f
RewriteRule ^(.*)$ $1.php [NC,L]

Usunięcie rozszerzenia .html

RewriteEngine on 
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}.html -f
RewriteRule ^(.*)$ $1.html [NC,L]

Przykład 2: wykorzystanie pliku .htaccess do tworzenia adresów URL z małymi literami

Metoda 1

RewriteCond %{REQUEST_URI} [A-Z]
RewriteRule . ${lc:%{REQUEST_URI}} [R=301,L]

Powyższy kod wpłynie na całą strukturę adresów URL, wliczając w to nazwę domeny.

Metoda 2

RewriteCond %{REQUEST_URI} [A-Z]
RewriteRule ^.+.html$ ${lc:%{REQUEST_URI}} [NC,R=301,L]

Powyższy przykład wpływa tylko na nazwy plików html.

Przykład 3: wykorzystanie .htaccess do dynamicznego przepisywania adresów URL 

RewriteEngine On
RewriteRule /(.*)/(.*)/$ page.php?category=$1&product=$2

Zły adres URL: site.com/page.php?category=2&product=54

Dobry adres URL:  site.com/sandwiches/rueben-sandwich/

Przekierowanie do najnowszej wersji serwisu

Z jakiegoś powodu wyszukiwarka może indeksować wiele wersji Twojej strony głównej. Aby uniknąć zagubienia po stronie wyszukiwarek i wysyłać użytkowników do najnowszej wersji serwisu, należy poinformować roboty wyszukiwarek o tym, gdzie powinny przejść korzystając z przekierowania 301.

Aby zmienić wersję www. Przy pomocy przekierowania 301, skorzystaj z następującego kodu w pliku .htaccess:

RewriteCond %{HTTP_Host} ^site.com$ [NC]
RewriteCond ^(.*)$ https://www.site.com/$1[R+301,L]
RewriteCond %{THE_REQUEST} ^.*/index
Rewriter ^(.*)index$ https://www.site.com/$1 [R=301, L]

Jeśli preferujesz sam adres URL bez www., użyj powyższego kodu bez www.

Wykorzystanie pliku .htaccess do przyśpieszenia działania serwisu

Prędkość strony jest bardzo istotna dla webmasterów. Nic w tym dziwnego, ponieważ Google uznaje prędkość jako jeden z ważniejszych czynników rankingowych. Ma ona istotny wpływ na pozycję serwisu na stronie z rezultatami wyszukiwania (SERP).

Google nie chce, aby strony znajdujące się na szczycie listy, powodowały problemy i złe doświadczenia użytkowników. Dodatkowo powolne ładowanie zużywa sporo limitu crawlingu (crawl budget).

Jednym z łatwiejszych i bezpieczniejszych sposobów zwiększania prędkości działania strony jest konfiguracja pliku .htaccess

Aktywacja funkcji pamięci podręcznej

Poprzez aktywację funkcji pamięci podręcznej w pliku .htaccess, zasoby serwisu będą przechowywane w przeglądarce użytkownika, pozwalając na szybkie załadowanie.

Możesz aktywować pamięć podręczną na dwa sposoby. 

„ExperiesByType” – korzystając z tej metody w pliku .htaccess, możesz ustawić ramy czasowe pamięci podręcznej, czyli okres wygaśnięcia ważności każdego zasobu znajdującego się w Twoim serwisie. 

Przykład:

<ifModule mod_headers.c>
# YEAR
<FilesMatch ".(ico|gif|jpg|jpeg|png|flv|pdf)$">
Header set Cache-Control "max-age=29030400"
</FilesMatch>
# WEEK
<FilesMatch ".(js|css|swf)$">
Header set Cache-Control "max-age=604800"
</FilesMatch>
# 45 MIN
<FilesMatch ".(html|htm|txt)$">
Header set Cache-Control "max-age=2700"
</FilesMatch>
</ifModule>

„Cache-Control Header” – nagłówek kontrolny pamięci podręcznej wykorzystuje maksymalny okres ważności zasobów przed ich wygaśnięciem.

Przykład: 

# Jeden miesiąc dla najbardziej statycznych zasobów

<filesMatch ".(css|jpg|jpeg|png|gif|js|ico)$">
Header set Cache-Control "max-age=2628000, public"
</filesMatch>

Aktywacja kompresji Gzip

Jedną z przyczyn powodujących pogorszenie prędkości serwisu jest rozmiar jego zasobów. Aktywując gzip w pliku .htaccess, możesz zmniejszyć rozmiar ilustracji, wielkość pliku oraz ilość danych przesyłanych do przeglądarki odbiorcy.

Aktywacja gzip to jedna z łatwiejszych wytycznych w pliku .htaccess.

Oto przykład:

<ifModule mod_gzip.c>
mod_gzip_on Yes
mod_gzip_dechunk Yes
mod_gzip_item_include file .(html?|txt|css|js|php|pl)$
mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
mod_gzip_item_include mime ^text/.*
mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*
</ifModule>

Aktywacja opcji deflacji

Niektóre serwery sieciowe nie wspierają gzip, więc strona może pokazywać błędy. W takich przypadkach zaleca się wykorzystanie opcji deflacji w pliku .htaccess.

Oto przykład: 

<IfModule mod_deflate.c>
# Compress text, HTML, JavaScript, CSS, XML
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-otf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml

# Poniższe linie mają na celu uniknięcie błędów w niektórych przeglądarkach

BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
BrowserMatch ^Mozilla/4.0[678] no-gzip
BrowserMatch bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
BrowserMatch bMSI[E] !no-gzip !gzip-only-text/html

Korzystanie z pliku .htaccess w celu poprawy crawlingu i indeksowania

Może już korzystasz z pliku robots.txt, aby umożliwić lub uniemożliwić wyszukiwarkom przeglądanie oraz indeksowanie Twojego serwisu. Jednak możliwe, że posiadasz zasoby inne niż strony internetowe w swoim serwisie. W takich przypadkach plik robots.txt może nie działać.

Jeśli chcesz, aby pewne zasoby, takie jak dokumenty PDF lub Word, nie zostały zindeksowane, najlepszym sposobem jest ustawienie oznaczenia X-robots w pliku .htaccess.

Niestandardowy nagłówek pliku .htaccess może działać z wszystkimi wytycznymi dotyczącymi indeksowania.

Przykład: 

<FilesMatch ".(docx|pdf)$">
    Header add X-robots-tag "noindex, noarchive, nosnippet"
</FilesMatch>

W tym przypadku każdy plik o rozszerzeniu .doc oraz .pdf zostanie uznany za „noindex, noarchive, nosnippet” (brak indeksowania, archiwizacji i fragmentów).

Wytyczne dla robotów

Możesz chcieć lub nie chcieć, aby wyszukiwarka Google uzyskała dostęp do wszystkich stron serwisu w celu indeksowania. Ograniczenia w robots.txt oraz linki “no follow” nie zawsze są opcją dostępną w niektórych systemach zarządzania treścią. Jeśli te opcje są niedostępne, musisz skorzystać z pliku .htaccess, aby umieścić znaczniki “No Index Meta Robots” na stronach, które mają zostać ograniczone.

Na przykład, jeśli nie chcesz, aby wyszukiwarki pokazywały wygenerowane przez Ciebie pliki PHP, umieść następujący kod w pliku nagłówka:

Header(“X-Robots-Tag: no index”, true);

To make the links on the page “no follow,” use code:

Header(“X-Robots-Tag: no index, no follow”, true);

To directly configure the web server, use:

<Files Match “robots.text”>

Header set X-Robots-Tag “no index”

</FilesMatch>

Dodanie rel=“canonical” do plików PDF i nagłówków

W 2011 roku firma Google ogłosiła wspieranie powiązań rel=”canonical” z określonymi nagłówkami http, aby zasygnalizować kanoniczne adresy URL dokumentów HTML, wliczając w to pliki PDF. Poza umieszczeniem w górnej sekcji strony HTML, jest to metoda alternatywna wskazywania ilustracji oraz plików PDF w wersjach HTML, takich jak strony z możliwością pobierania dokumentów PDF.

Jeśli chodzi o pliki PDF wykorzystujące nagłówki HTML, należy skorzystać z poniższego kodu, aby wskazać plik PDF na stronie HTML używając URL /page.html.

<Files “file.PDF”>

Header and Link “<htttp://www.site.com/page.html>; rel=”canonical””

</Files>

Zalety pliku .htaccess

 • jest w stanie odczytywać wszystkie żądania,
 • natychmiastowe wprowadzanie zmian bez konieczności restartowania serwera,
 • skuteczne zarządzanie dostępem dla użytkowników zgodnie z preferencjami,
 • ustanawia konfigurację na poziomie katalogu,
 • ogromna korzyść dla specjalistów SEO.

Wady pliku .htaccess

 • pliki .htaccess mogą zwiększyć zagrożenie bezpieczeństwa prowadzonej strony,
 • jest wolniejszy niż konfiguracja na poziomie serwera, ponieważ plik .htaccess jest wyszukiwany i odczytywany za każdym razem, gdy wczytywana jest strona,
 • wpływa na prędkość serwisu, która ma istotny wpływ na ruch.

Pliki .htaccess nie są zalecane do wykorzystywania jako metoda konfiguracji serwera ze względu na problemy z bezpieczeństwem i wydajnością działania.

Podsumowanie

Prawie wszystkie serwery Apache posiadają ustanowiony wcześniej plik konfiguracyjny. Znajduje on jednak zastosowanie dla całego serwisu i trudno jest dokonać konfiguracji na poziomie katalogu.

W takich przypadkach plik .htaccess jest uznawany za błogosławieństwo. Dzięki niemu możesz dokonać konfiguracji na poziomie katalogu i podkatalogu zastępując ustawienia konfiguracyjne Apache.

Dodatkowo możesz korzystać z prostych kodów konfiguracyjnych, aby ustawić uwierzytelnianie. Jest to bardzo przydatne, jeśli dzielisz hosting z wieloma serwisami.

Zostaw komentarz

Otrzymaj najświeższe informacje
ze świata SEO

Kubadzikowski.com © 2024.