Skip to content Skip to footer

Czym jest semantyczne SEO?

Semantyczne SEO to strategia optymalizacji treści, skupiająca się nie tylko na dobieraniu odpowiednich słów kluczowych, ale przede wszystkim na zrozumieniu i zastosowaniu kontekstu semantycznego słów i fraz. Dzięki temu podejściu, treści stają się bardziej wartościowe zarówno dla wyszukiwarek, jak i dla rzeczywistych użytkowników. Wykorzystanie semantycznych technik SEO to klucz do stworzenia treści, które są nie tylko atrakcyjne dla czytelników, ale także optymalnie indeksowane przez algorytmy wyszukiwarek, zapewniając tym samym lepsze pozycjonowanie i zasięg.

Semantyczne SEO – co to takiego?

Semantyczne SEO polega na tworzeniu treści internetowych z naciskiem na zrozumienie całego tematu lub kontekstu, a nie wyłącznie na koncentracji na pojedynczych słowach kluczowych. W tym podejściu, główną rolę odgrywa zrozumienie, jak różne elementy tematu (takie jak podmioty – entities, terminologia i fakty) są ze sobą powiązane i jak są interpretowane przez wyszukiwarki. Dzięki temu, strony są lepiej dostosowane do intencji i potrzeb użytkowników, co przekłada się na wyższą jakość i trafność treści w wynikach wyszukiwania. Semantyczne SEO koncentruje się na budowaniu bogatych, złożonych treści, które są dobrze zorganizowane i zrozumiałe zarówno dla użytkowników, jak i algorytmów wyszukiwarek.

Poprzez skupianie się na tematach i ich znaczeniu zamiast na słowach, celem semantycznego SEO jest skuteczniejsze spełnianie zamiarów użytkowników oraz zyskanie autorytetu w oczach realnych osób, jak również wyszukiwarek w przypadku konkretnego tematu.

W dawnych czasach, kiedy wyszukiwarki nie były tak zaawansowane jak dzisiaj, znalezienie precyzyjnych odpowiedzi na zapytania jednym kliknięciem było rzadkością. Na przykład wyszukiwanie hasła „Facebook vs Facebook Lite” prawdopodobnie doprowadziłoby użytkowników bezpośrednio do konkretnych podstron, zamiast zapewnić jasne porównanie między nimi z poziomu SERP-a.

Przykładowe zapytanie dotyczące porównania dwóch aplikacji a wpływ semantycznego SEO
Przykładowe zapytanie dotyczące porównania dwóch aplikacji a wpływ semantycznego SEO

Co jeszcze warto wiedzieć na temat semantycznego SEO?

Celem semantycznego SEO nie jest odpowiedź na pojedyncze pytanie dotyczące danego tematu, ale udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania, których użytkownik może potrzebować i które zaliczają się do tego samego tematu. Kolejnym celem tej strategii SEO jest zaprezentowanie niezbędnych informacji w hierarchicznej strukturze.

W związku z tym spełnianych jest wiele zamiarów użytkowników związanych z wyszukiwaniem i tworzone są bardziej miarodajne strony wyczerpujące dany temat. Za pomocą semantycznego SEO sporządzana jest kompletna, wyczerpująca treść z istotnymi wytycznymi.

Oczywiście treści tworzone przy pomocy techniki semantycznego SEO mogą być uzupełniane o różnego rodzaju aplikacje sieciowe, materiały graficzne i wideo, teksty lub ankiety czy też pliki PDF spełniające potrzeby użytkownika.

Różne elementy tego samego tematu są rozmieszczone hierarchicznie w URL strony, breadcrumbs, linkach wewnętrznych, nagłówkach i stopce. Budują one w ten sposób wizerunek firmy będącej specjalistą w danej dziedzinie.

Semantyczne SEO zapewnia zorganizowane doświadczenia użytkownika związane z korzystaniem ze strony, w przeciwieństwie do losowo generowanych pojedynczych treści. Rezultatem specjalizacji w danym temacie będzie to, że Google, Yandex, Bing oraz inne wyszukiwarki upewnią się po pewnym czasie, że użytkownik znajdzie na danej stronie treść spełniającą cel jego wyszukiwania w danym temacie.

Właściwe wykorzystanie Semantycznego SEO jest ważne pod kątem uzyskiwania lepszych pozycji w rankingach wyszukiwarek. Ponadto budowana jest świadomość marki oraz wizerunek eksperta w oczach klientów i partnerów biznesowych.

Przy tworzeniu treści zgodnie z semantycznym SEO istotne są pytania dotyczące kluczowego tematu
Przy tworzeniu treści zgodnie z semantycznym SEO istotne są pytania dotyczące kluczowego tematu

Wyszukiwanie semantyczne i jego wpływ na Click-Through Rate (CTR)

W praktycznie każdym przypadku właścicielowi strony powinno zależeć na poprawie CTR, czyli współczynnika klikalności. Pod tym pojęciem kryje się procentowa ilość osób, które kliknęły odnośnik do danej strony w rezultatach wyszukiwania.

Wysoki współczynnik CTR pokazuje Google, że dana strona jest właściwa i przydatna, a to przekłada się na wyższą pozycję w rankingach. Wyszukiwanie semantyczne jest istotne pod względem poniższych aspektów:

 • Algorytm semantycznego wyszukiwania Google wpływa pozytywnie również na Knowledge Graph (graf wiedzy). Jest to specjalne pole pojawiające się po prawej stronie rezultatów wyszukiwania i zawiera ono informacje na określony temat. Jeśli dany rezultat znajdzie się w Knowledge Graph, wówczas istnieje spora szansa na zwiększenie liczby kliknięć. Ludzie preferują bowiem informacje przekazywane przez Google zamiast informacji pochodzących z losowych stron internetowych.
 • Semantyczne wyszukiwanie pozwala również na tworzenie linków do podstron pojawiających się pod głównym rezultatem. Dzięki takim linkom klikalność również znacząco się zwiększa.

Generowanie większej liczby leadów i sprzedaży za sprawą wyszukiwania semantycznego

Wyszukiwanie semantyczne może być również bardzo pomocne w generowaniu leadów (list kontaktów potencjalnych klientów) oraz sprzedaży za sprawą wyższych pozycji w rezultatach wyszukiwania.

Zasada ta jest prosta. Im wyższa jest pozycja strony w rankingu, tym większe jest prawdopodobieństwo, że ludzie klikną dany rezultat wyszukiwania. To z kolei przekłada się na większą szansę generowania leadów i sprzedaży.

Chodzi tu również o przedstawianie strony osobom, dla których będzie ona najbardziej przydatna. Innymi słowy w przypadku prowadzenia strony e-commerce, zostanie ona pokazana osobom, które mają zamiar dokonania zakupu, a nie tylko uzyskania informacji na temat produktu. Nawet w przypadku delikatnie mniejszego ruchu, jego znacząca część będzie zapewniać konwersję.

Najlepsze praktyki optymalizacji w zakresie semantycznego wyszukiwania

Istnieją pewne istotne praktyki, które warto wprowadzić w przypadku swojej strony pod kątem semantycznego wyszukiwania:

 • Stosowanie języka naturalnego w czasie tworzenia treści. Pozwoli to semantycznemu algorytmowi Google w zrozumieniu znaczenia słów.
 • Warto myśleć jak klient przy wyborze słów kluczowych. Dobrze się zastanowić nad tym czego mogą szukać w czasie poszukiwania konkretnych produktów i usług.
 • Wprowadzanie strony do katalogów, czyli list firm działających w danej branży. Chodzi tu o katalogi, takie jak na przykład Google Business Page, Yelp albo TripAdvisor.
 • Warto stosować ustrukturyzowane dane pozwalające na prawidłową organizacje informacji na stronie. Pomaga to algorytmom Google w lepszym zrozumieniu treści. Ustrukturyzowane dane warto wykorzystywać we fragmentach (snippets) oraz wykresie wiedzy (knowledge graph).
 • Korzystanie z mediów społecznościowych również może znacznie pomóc w uzyskaniu lepszej pozycji w rankingu wyszukiwania. Google w czasie oceny stron bierze bowiem pod uwagę sygnały z serwisów społecznościowych.
 • Tworzenie topic clusters (klastry tematyczne) pozwala na wskazanie Google, że dana strona jest serwisem eksperckim związanym z danym tematem.
Różne wyszukiwarki podają różne powiązane dane wyszukiwania. Przykład zapytania "piłka". Pomaga to zobaczyć różnice w algorytmach wraz z szerszą siecią zapytań.
Różne wyszukiwarki podają różne powiązane dane wyszukiwania. Przykład zapytania „piłka”. Pomaga to zobaczyć różnice w algorytmach wraz z szerszą siecią zapytań.

Jak tworzyć treści z wykorzystaniem semantycznego SEO?

Tworzenie treści z wykorzystaniem zasad semantycznego SEO jest więc bardzo ważne pod względem zyskiwania wyższych pozycji w rankingach wyszukiwarek. Istnieją pewne zasady semantycznego SEO, których należy przestrzegać. Zostały one przedstawione poniżej:

 • Należy stworzyć hierarchiczną listę zapytań powiązanych z tematem.
 • Podmioty, takie jak osoby, instytucje, kraje, przepisy prawa, miejsca, miasta i daty wchodzące w skład tematów, powinny również zostać pogrupowane na liście.
 • Należy dokonać analizy celu zapytań wpisywanych w wyszukiwarce.
 • Powinno się określić ile osobnych treści będzie tworzonych na dany temat.
 • Należy również określić hierarchię, w której treści będą powiązane ze sobą oraz ustalić jak będą one łączone z treściami anchorów.
 • Aby treści były całkowicie rozróżniane przez wyszukiwarkę, powinno się określić jak duża część danego tematu będzie ujęta w danej treści.
 • Należy poinformować przeglądarkę o tym jaka treść spełnia cel wyszukiwania. Robi się to za pomocą meta tagów, nagłówków, słów kluczowych i treści anchorów textów w adresacji URL.
 • Warto zbadać układ, treść i funkcje stron konkurencji w SERP dla najważniejszych zapytań oraz historię ich rankingu.
 • Treść powinna zostać stworzona tak, aby odpowiadała na zapytania i potrzeby użytkownika oraz aby była łatwa do zrozumienia dla przeglądarki.

Semantyczne SEO a wyszukiwanie semantyczne

Rola semantycznego SEO stała się istotna ze względu na to, że obecnie wyszukiwarki stosują metody wyszukiwania semantycznego. Takie wyszukiwanie ma na celu zrozumienie faktycznego celu użytkownika, który wpisuje zapytanie w polu wyszukiwarki.

Innymi słowy wyszukiwarka rozumie to czego naprawdę użytkownik poszukuje i dostarcza mu jak najlepiej dopasowane rezultaty. Przykładowo wyszukiwarka Google bazuje na Knowledge Graph (wykresy wiedzy) wykorzystując dane z wielu źródeł w celu zapewnienia użytkownikom informacji na temat ludzi, miejsc i przedmiotów.

Dzięki stale rozwijanym wykresom wiedzy Knowledge Graph i wyszukiwaniu semantycznemu, Google stały się lepsze w rozumieniu powiązań pomiędzy koncepcjami. To przekłada się na bardziej odpowiednie i lepiej dopasowane rezultaty przedstawiane w odpowiedzi na zapytania użytkowników.

Wyszukiwanie semantyczne bazuje na sztucznej inteligencji (AI) odpowiedzialnej za określenie wzorów danych, a także na przetwarzaniu języka naturalnego (NLP), które odpowiada za zrozumienie treści.

Przykładowe wykorzystanie Google Knowledge Graph dla pisarza
Przykładowe wykorzystanie Google Knowledge Graph dla pisarza

Jak przeprowadzić badanie słów kluczowych dla semantycznego SEO?

Przeprowadzenie badania słów kluczowych dla semantycznego SEO wymaga uwzględnienia kilku kluczowych kroków, które są nieco inne niż w tradycyjnym podejściu do SEO. Zamiast koncentrować się na pojedynczym zapytaniu, powinno się skupić na wielu powiązanych ze sobą zapytaniach, aby uchwycić cały temat.

Oto kroki, które należy podjąć:

 • Ważnym elementem badań zapytań semantycznego SEO jest grupowanie pytań i zapytań użytkowników według konkretnych intencji wyszukiwania.
 • Narzędzia takie jak Google Keyword Planner, Ahrefs Keyword Explorer, SEMRush Keyword Magic Tool, Moz Keyword Research mogą być używane do badań semantycznego SEO.
 • Inne pomocne narzędzia to Google Autocomplete, Google People Also Ask, Google Suggested Queries, Google Knowledge Graph, Google Knowledge Panel Semantic, które służą do badań SEO.
 • Można również korzystać z zasobów takich jak Wikipedia, Wikidata, Wikihow do badania słów kluczowych semantycznego SEO.
 • Źródła takie jak Youtube Autocomplete, tytuły filmów na Youtube, komentarze, wątki na forach, pytania klientów (na przykład infolinia) lub źródła informacji również mogą być wykorzystane do badania słów kluczowych semantycznego SEO.
Przykład wykorzystania Google Autocomplete dla zapytania "pozycjonowanie"
Przykład wykorzystania Google Autocomplete dla zapytania „pozycjonowanie”

Zostaw komentarz

Otrzymaj najświeższe informacje
ze świata SEO

Kubadzikowski.com © 2024.